Inlogformulier

Komende activiteiten

Geen activiteiten gevonden

Over deze Vriendenkring Officieren

 
De Koninklijke Vriendenkring van Officieren Carabiniers-Grenadiers wil een echte vriendengroep zijn die het traditie-erfgoed van het Regiment Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers levend houdt. Het traditie-erfgoed van het Regiment is dat van alle Belgische Carabiniers- en Grenadierseenheden. Het omvat zowel de “grote tradities”, namelijk het vaandel met de citaties, de kentekens en kleuren van het Regiment, als het historisch patrimonium, de korpsgeest en de gewoonten van het Regiment Carabiniers-Grenadiers en van het officierenkorps.

Onze Vriendenkring is de emanatie van de behoefte van jonge officieren en anciens om de cultuur en de korpsgeest eigen aan de Regimenten Carabiniers, Grenadiers en Carabiniers-Grenadiers, verder te beleven in een sociale omgeving buiten het militair kader. De Vriendenkring en zijn leden willen het contact behouden met alle, zoniet met zoveel mogelijk officieren die behoren of behoord hebben tot het Regiment of tot de Regimenten Carabiniers of Grenadiers. De Vriendenkring doet dat door het organiseren van gelegenheden voor ontmoeting, door het uitwisselen van informatie met de leden en door het organiseren van informatiezittingen. De Vriendenkring is eigenaar van en beheert het historisch patrimonium van de officieren van de voormalige Regimenten Grenadiers en levert steun bij het beheer van het patrimonium van het Regiment Carabinies Prins Boudewijn - Grenadiers. Tenslotte helpt de Vriendenkring het Regiment, samen met de andere vriendenkringen en verbroederingen, bij het documenteren van de geschiedenis en bij de organisatie van de herdenkingen om hulde te brengen aan de grote geschiedenis van ons Regiment.

 

 

 

Indien u meer informatie wenst over het lidmaatschap, klik op onderstaande link.

==> Lid worden

Voor meer informatie over de historiek van onze Vriendenkring, klik op onderstaande link.

==> Historiek

Copyright © 2019. All Rights Reserved.