Inlogformulier

Komende activiteiten

Geen activiteiten gevonden

Historiek

 

 

De geschiedenis van de Vriendenkring begint op 13 november 1949. Een groep van 25 Grenadiers en anciens van de Grenadiers zijn de stichtende leden van de “Amicale des Officiers de Grenadiers a.s.b.l.” . De vereniging stelt zich tot doel de korpsgeest en de vriendschapsbanden te bestendigen tussen de officieren die behoren of behoord hebben tot de Regimenten Grenadiers, en bij te dragen tot de instandhouding van de tradities van de Grenadiers.

Op 27 juni1992, datum van de fusie van het Regiment Carabiniers Prins Boudewijn en het 1ste Regiment Grenadiers, krijgt het nieuwe Regiment Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers de opdracht om de tradities van de Carabiniers en de Grenadiers op voet van gelijkheid te ondersteunen. Het is de evidentie zelf dat de Vriendenkring van de Officieren Grenadiers, net zoals de andere vriendenkringen en verbroederingen van de Carabiniers en van de Grenadiers, en het Fusieregiment mekaar vinden in de gemeenschappelijke belangen die hen binden. Vanaf 1992 ontstaat een intense samenwerking tussen het Fusieregiment en de Vriendenkring voor het regelen van de inbewaringgeving van het historisch patrimonium van de Vriendenkring aan het officierenkorps van de Carabiniers-Grenadiers en voor het inrichten van de traditiezaal en het museum van het Regiment. Vanaf 1995 worden ook officieren Carabiniers-Grenadiers die geen verleden hebben als Grenadier, toegelaten als lid en als bestuurder.

Ondertussen is in de Vriendenkring een groeiende groep leden overtuigd dat de Vriendenkring toe is aan een grondige transformatie, en vanaf oktober 2000 worden de grote stappen gezet voor de grondige transformatie van de Vriendenkring die onze geschiedenis is ingegaan als “de verruiming van de Vriendenkring”. Op 17 oktober 2000 geven de korpscommandant en de gewezen korpscommandanten van de Carabiniers-Grenadiers, van de Carabiniers en van de Grenadiers unaniem hun steun aan het plan voor de uitvoering van die verruiming. De uitgangspunten van die beslissing waren het geloof in het regimentssysteem enerzijds, en de overtuiging van de meerwaarde van een vereniging voor officieren anderzijds. De kenmerken van die verruimde vriendenkring moesten zijn : de onverminderde zorg voor korpsgeest, vriendschapsbanden, patrimonium en tradities enerzijds, en de voet van gelijkheid tussen de leden gesproten uit de families van Grenadiers, Carabiniers en Carabiniers-Grenadiers anderzijds.

Op 23 maart 2002, vele werkgroepen en vergaderingen later, worden de nieuwe statuten goedgekeurd door de algemene vergadering van de leden. De nieuwe naam luidt : “Koninklijke Vriendenkring van de Officieren Grenadiers, Carabiniers en Carabiniers-Grenadiers VZW” in verkorte versie : “Koninklijke Vriendenkring Officieren Carabiniers-Grenadiers”. De voltallige raad van bestuur geeft zijn ontslag en een nieuwe raad van bestuur, met daarin Carabiniers-Grenadiers, oud-Grenadiers en oud-Carabiniers wordt verkozen.

Vandaag is de Vriendenkring een gezonde vereniging met leden uit de drie families, waar de vriendschapsbanden, de tradities en de gewoonten van de Grenadiers, van de Carabiniers en van de Carabiniers- Grenadiers op gelijke voet in ere worden gehouden.

Publicatie historiek:

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.